Financování

Financování nové jednotky v Klamovka Gardens je možné dvěma různými způsoby.

Varianta A (Hotovost)

Úhrada kupní ceny jednotky proběhne postupnými platbami v návaznosti na průběh výstavby.

- rezervační poplatek 100 000,- Kč + zákonná DPH splatný do 3 dnů od podpisu rezervační smlouvy

- 35 % kupní ceny + zákonná DPH splatných do 10 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí

- 30 % kupní ceny + zákonná DPH splatných do 10 dnů od provedení hrubé stavby (monolitu)

- 30 % kupní ceny + zákonná DPH splatných do 10 dnů od provedení vnitřních omítek

- 5 % kupní ceny + zákonná DPH splatných do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy

Jiné varianty úhrady bytové jednotky jsou spojeny s navýšením nebo snížením ceny jednotky a budou individuálně stanoveny dle konkrétní změny.
Navýšení nebo snížení kupní ceny zohledňuje změnu a posun splátkového kalendáře.

Varianta B (10/90)
 

Kupující uhradí 10 % z celkové kupní ceny jednotky z vlastních zdrojů, 90 % z celkové kupní ceny jednotky je hrazeno s využitím úvěru.

- rezervační poplatek 100 000,- Kč + zákonná DPH splatný do 3 dnů od podpisu rezervační smlouvy

- 10 % kupní ceny + zákonná DPH splatných do 10 dnů od podpisu smlouvy od smlouvy budoucí

- 90 % kupní ceny + zákonná DPH splatných do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy

 

Při této variantě financování bude kupní cena uvedená ve SOSBK zvýšena o 2 % oproti základní ceníkové ceně. Navýšení ceny dle této varianty splátkového kalendáře je platné do doby pravomocné kolaudace stavby.

VARIANTA C (90/10)

Kupující uhradí 90 % z celkové kupní ceny jednotky z vlastních zdrojů, 10 % z celkové kupní ceny jednotky je hrazeno s využitím úvěru nebo z vlastních zdrojů.

- rezervační poplatek 100 000,- Kč + zákonná DPH splatný do 3 dnů od podpisu rezervační smlouvy

- 90 % kupní ceny + zákonná DPH splatných do 10 dnů od podpisu smlouvy od smlouvy budoucí

- 10 % kupní ceny + zákonná DPH splatných do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy


Při této variantě financování bude kupní cena uvedená ve SOSBK snížena o 3 % oproti základní ceníkové ceně.

Varianta D (100)

Kupující uhradí jednorázově 100% kupní ceny jednotky

- úhrada 100% kupní ceny + zákonná sazba DPH je splatná do 10 kalendářních dnů od podpisu SOSBK

 

Při této variantě financování bude kupní cena uvedená ve SOSBK snížena o 4 % oproti základní ceníkové ceně.


Postup při uzavírání smluv:

                                                                                                             

1. Smlouva o rezervaci (RS)

Jednotka je klientovi rezervována po předem dohodnutou dobu od podpisu rezervační smlouvy.
Rezervační poplatek ve výši 100 000,-Kč + příslušné DPH, je splatný do 3 kalendářních dnů od podpisu rezervační smlouvy převodem na účet budoucího prodávajícího, nebo v hotovosti.
 

2. Smlouva o budoucí smlouvě (SOSBK)

Je smlouva, která řeší platební podmínky a po obsahové stránce je velmi blízká vlastní smlouvě o převodu vlastnictví - kupní smlouvě. Budoucí kupující a prodávající se v ním zavazují za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Nedílnou součástí je budoucím kupujícím vybraný způsob financování nákupu nemovitosti. Do 10ti kalendářních dnů je  budoucí kupující povinen uhradit na účet budoucího prodávajícího první zálohu ve výši dle zvoleného způsobu financování.

3. Smlouva o převodu vlastnictví (KS)

Je smlouva, kterou se předmět koupě - prodeje převádí z prodávajícího. na kupujícího Přesně specifikuje předmět převodu a jeho konečnou cenu. Uzavírá se po dokončení projektu.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním webu souhlasíte s použitím souborů cookie.